Women´s QantoCup 2008

Zveme všechny registrované i neregistrované hráčky na tento prestižní turnaj v malé kopané konaný v sobotu 28.6.2008 na stadionu Míru ve Svitavách

Fotbalový oddíl TJ Svitavy a Hřebečská akademie zve všechny registrované i neregistrované hráčky na tento prestižní turnaj v malé kopané.

Parametry turnaje

Tento turnaj má stejné parametry, jako turnaj mužů, tudíž i stejná pravidla. Mění se pouze systém turnaje, kdy celé klání proběhne v sobotu 28.6.2008 včetně večerního vyhlášení výsledků a předání cen.

Jelikož je tento turnaj novinkou v celé historii QantoCupu vše ostatní se bude odvíjet od počtu přihlášených týmů.

Ceny pro vítěze

  1. místo - 5 000,- Kč (2 500,- v hotovosti + 2 500,- Kč ve věcných cenách)
  2. místo - 3 000,- Kč (1 500,- v hotovosti + 1 500,- Kč ve věcných cenách)
  3. místo - 2 000,- Kč (1 000,- v hotovosti + 1 000,- Kč ve věcných cenách)

Přihláška

Informace o přihlášce sdělte na telefon 603 109 088 - J. Cikrdle.

Startovné na tento turnaj činí 490,- Kč a můžete jej uhradit těmito způsoby:

  1. Poštovní složenkou - poukázku typu C zaslat na adresu: Martin Vodička, Qanto CZ s.r.o., M. Horákové 5, Svitavy, 568 02. Na její zadní díl do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a telefonní číslo na kontaktní osoby Vašeho družstva, do závorky připište "ženy"
  2. Bankovním převodem pro ČR - na účet číslo 272816003/0300, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo a do zprávy pro příjemce uveďte název týmu včetně kontaktní osoby a do závorky připište "ženy".
  3. Bankovním převodem pro SR - na účet číslo 4006283484/7500, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo a do zprávy pro příjemce uveďte název týmu včetně kontaktní osoby a do závorky připište "ženy".
  4. Složením hotovosti - osobně v pokladně firmy Qanto CZ s.r.o. u pí. Mikolinové na adrese M. Horákové 5, Svitavy, 568 02 a to každý pracovní den v době od 7:00 do 14:00.

Máte-li zájem zúčastnit se turnaje, je nutné zaplatit startovné a případné ubytování nejpozději do 10.6.2008.

Těšíme se na shledanou 28.6.2008 ve Svitavách na dobrém fotbale.

přidáno 21.5.2008