Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tento dokument poskytuje všem účastníkům fotbalového turnaje QantoCup informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“) jsem informován a v souvislosti s registrací uděluji souhlas pro zpracování níže uvedených osobních údajů.

Hřebečská akademie, z.s.  uchovává o svých účastnicích turnaje:

Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, datum narození, rodné číslo, adresu, telefonní číslo, e-mailový kontakt, které jste nám poskytli v přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, pro pořádání fotbalového turnaje.

Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme jenom od Vás za účelem efektivní komunikace související s pořádáním turnaje.

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

Data jsou primárně užívána při pořádání fotbalového turnaje QantoCup a z důvodu dalších aktivit souvisejících s turnajem a Vaší účastí, či zájmu o účast na turnaji. Díky registraci, kterou jste svévolně provedli na internetových stránkách, telefonicky, e-mailem či osobní návštěvou, můžete být oslovováni komunikací souvisejících s pořádáním turnaje. Zejména se může jednat o e-mailový newsletter, či e-mailové informace k turnaji. 

Na akci, kterou pořádá, pořizuje Hřebečská akademie, z.s. fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. Hřebečská akademie považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit, zejména průběhu konání turnaje QantoCup.

Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru. Pro případ nutné komunikace ohledně rezervace či info k pořádané akci. 

Za celý tým jedná a poskytuje údaje odpovědný zástupce týmu, který je veden v přihlášce, či následně individuálně změněn. Vedoucí týmu může poskytnout údaje dalších členů týmu bez jejich souhlasu. V tomto případě je odpovědný vedoucí týmu, který údaje poskytl skrze internetové stránky, e-mailovou komunikaci či osobním vyplněním dotazníku stvrzený podpisem. 

Jak dlouho vaše údaje držíme?

Osobní údaje uchováváme po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy Hřebečské akademie, z.s.. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.

Komu vaše údaje předáváme? 

Vaše osobní a kontaktní údaje nikomu dalšímu nepředáváme.

Jako návštěvník nemusíte pro používání této webové stránky poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím této webové stránky však mohou být shromažďovány osobní údaje, které návštěvníci dobrovolně poskytnou pro konkrétní účel nebo anonymizované údaje (viz. níže) pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit.

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Hřebečská akademie, z.s. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 30 dní od návštěvy webové stránky. Údaje spojené s cookies, které jsou uloženy na serveru společnosti Google, jsou uchovávány po dobu 14 měsíců a poté smazány.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Hřebečská akademie, z.s. na svých webových stránkách cookie soubory. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. 

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá naše společnost Hřebečská akademie, z.s. službu Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá anonymizovaně, na základě shromážděných cookie souborů, které jsou přeneseny na server Google. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Pro přímý marketing a remarketing je třeba udělit souhlas pro personalizovanou reklamu.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

Vaše další práva:

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese postmaster@qantocup.cz a můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, či jejich změnu.