QantoCup 2014 - informace

Vážení sportovní přátelé

V aktuálních dnech se rozhodujeme, zdali se uskuteční QantoCup 2014. K rozhodování nás vede významná pořadatelská, organizační a ekonomická náročnost posledních dvou ročníků, které se uskutečnily na hracích plochách ve Svitavách. Samozřejmě k našemu rozhodování nás vede i feedback, který jsme samozřejmě zaznamenávali od Vás, účastníků našeho turnaje, který v posledních dvou ročnících byl často negativní, nicméně v řadě případů oprávněně negativní.

V prvé řadě se přísluší poděkovat představitelům města Svitavy a dalších zainteresovaných lidí, kteří nám umožnili uskutečnit turnaj v předchozích dvou ročnících na krásných hracích plochách na sportovištích ve městě Svitavy.

Aktuálně projednáváme možnost uskutečnit turnaj v letošním roce v konceptu, kdy bychom se vrátili ke tradicím QantoCupu z let minulých. O této možnosti by mělo být rozhodnuto do cca 14 dnů. Sledujte proto naše internetové stránky, kde Vám poskytneme další informace, nicméně aktuálně pracujeme i s variantou neuskutečnit letošní ročník, trochu si oddychnout po pořádání předchozích úspěšných 15ti. ročníků, a připravit se na obnovení tradice QantoCupu v roce 2015. Pokud se nám podaří vyjednat podmínky a možnost uskutečnění QantoCupu v letošním roce, přihlášky bychom spustily 15.3.2014.

Co se týče odpovědí na feedback z diskuze: možná se zdá, Vám účastníkům, že organizátoři si z turnaje dělají výnosný byznys. Bohužel není tomu tak, samozřejmě tento pohled řady účastníků je způsobený tím, že nevidí do pozadí turnaje, jaké finanční prostředky stojí pronájmy hracích ploch, vybavení hracích ploch, finanční prostředky pro zajištění ubytování pořadatelů, rozhodčích, mzdové prostředky pro tyto osoby, věcné ceny, finanční odměny, propagace turnaje, pořádání kulturních akcí, úklid areálů a další a další náklady. Kdyby nebylo zázemí hlavního partnera QantoCupu, získání materiální či finanční podpory od ostatních sponzorů, partnerů, tak turnaj by se již dávno neuskutečnil, protože startovné a případně výtěžek z občerstvení nedovede pokrýt významnější část těchto nákladů. I díky tomuto se přistoupilo po dohodě s pořadatelem kulturní akce k vybírání vstupného na ní. Ano, souhlasíme s tím, že toto nebyl nejšťastnější nápad z pohledu spokojenosti účastníků turnaje, nicméně tato část příjmů pomohla k tomu, aby celkový ekonomický výsledek turnaje nebyl horší. Ale naopak souhlasíme s tím a v návaznosti i na tuto zkušenost se chceme vrátit k původnímu konceptu, nicméně proto potřebujeme vhodné prostory a samozřejmě také souhlas a podporu pořadatelských měst.

Pokud by přesto někdo o těchto odpovědích pochyboval, nabízíme možnost se osobně setkat, kde Vám můžeme odkrýt pozadí pořádání turnaje, kterého se pravidelně poslední roky účastní více 150 týmů z celé České republiky, Slovenska, či ze zahraničí.

Děkujeme Vám za pochopení a za přízeň, kterou k nám chováte.

přidáno 21.2.2014