Nový účet pro slovenské týmy

Pro velký zájem slovenských mužstev o náš fotbalový turnaj, jsme zřidili běžný účet vedený na Slovensku.

Jelikož posílání startovného, čili potvrzení přihlášky, bylo pro slovenská mužstva komplikované, zřídili jsme pro tyto případy běžný účet vedený na Slovensku v SKK.

Číslo účtu: 4006283484/7500

Na výše uvedené číslo bankovního účtu, můžete zasílat startovné ve výši 1250,- SKK, čili pouze ve Slovenských korunách.

Doufáme, že tuto možnost využijí a přivítají s povděkem mužstva ze Slovenska, jejichž zájem o náš turnaj neopadá, ba naopak.

Děkujeme

přidáno 8.5.2008