Elektronicky zpracovávané soupisky

Pro letošní ročník jsme připravili novinku v prezenci přihlášených týmů.

Z důvodů evidence, zajištění regulérnosti turnaje, jsme zavedli pro letošní ročník novinku ..

Elektronické soupisky týmů

Každý tým obdržel emailem soupisku týmu, standardně jako každý rok. Standardně jako každý rok má tým povinnost tuto soupisku vyplnit, tj. zapsat na ní všechny hráče, kteří za tým nastoupí. Hráč, který není zapsaný na soupisce daného týmu, nesmí nastoupit, zároveň hráč zapsaný na soupisce jednoho týmu, nesmí nastoupit za jiný tým. V případě podaného protestu může tento tým čelit vyřazení z turnaje.

To, aby hráč nebyl napsán na více soupiskách, budeme nyní kontrolovat elektronicky. Každý tým má povinnost vyplnit jméno, příjmení a SPRÁVNÉ rodné číslo na soupisku. Tu následně odevzdá pořadatelům při prezenci na turnaji. Pořadatel okamžitě elektronicky tyto soupisky zpracuje, tj. zaeviduje napsané hráče do elektronického systému.

Počítejte prosím s krátkým zdržením při prezenci. Sepsáním úplné a správné soupisky výrazně urychlíte její zpracování.

Elektronický systém bude kontrolovat toto:

  • Kompletní zadání jména a příjmení
  • Správnost zadaného rodného čísla (rodné číslo má svoje kontrolní mechanismy, které elektronický systém kontroluje)
  • Duplicitu rodných čísel v rámci turnaje QantoCup nebo Women's Cup nebo Veteran's Cup

Tým, který bude mít nesrovnalosti na soupiskách, bude vyzván k okamžitému dořešení přímo pořadatelem.

Kontrola elektronickým soupisek

Elektronické soupisky si lze kontrolovat na internetových stránkách v sekci přihlášených týmů do jednotlivých turnajů, viz obrázek.

Elektronické soupisky

Následně si lze v seznamu jednotlivých týmů zobrazit soupisku daného týmu. Vzorový příklad je na přihlášeném týmu Qanto team Svitavy. V tomto vzhledu s těmito možnostmi bude moci registrovat hráče v plné funkčnosti příští 16. ročník, kdy si soupisky budou moci udržovat sami týmy do začátku turnaje. Tento rok je kompletní evidence možná pouze u pořadatelů na stanovištích.

Vzorová soupiska Qanto team Svitavy

Elektronické soupisky

přidáno 25.6.2013