Qantocup zrušen!

22. ročník QantoCupu nebude ...

Vážení sportovní přátelé, 

Bylo to těžké rozhodování, ale po pečlivém zvážení všech faktorů, všech pro a proti, jsme se odpovědně rozhodli, že letošní ročník QantoCupu zrušíme. K tomuto rozhodnutí přispěla celá řada okolností. Primárním důvodem je nízký počet přihlášených týmů a s tím související celý zájem, veřejná podpora, celé akce.

Organizace celého QantoCupu je velice ekonomicky náročná. Rozpočet se pohybuje v řádu vyšších statisíců korun, z čehož lze usoudit, že samotné startovné týmů je jeho malou součástí. Celá akce je koncipována tak, aby byla ekonomicky realizovatelná, kvantitou týmů, čímž lze zajistit doprovázející příjmy od sponzorů, z doprovodných tržeb. Pořádat tak tuto akci pro menší počet je v prostorách a podmínkách, jaké jsou nastavené, nerealizovatelné. K tomuto všemu samozřejmě přispívá současná doba, kdy náklady na nájmy, služby, úklid, mzdy, technické zajištění a mnohé další vzrostly mnohdy o více jak 100% oproti poslednímu ročníku. 

Velice nás mrzí toto rozhodnutí, které jsme museli učinit, ale musíme se chovat odpovědně i sami k sobě. 

Do budoucna uvidíme, zdali se změní celkově situace ve společnosti, v zájmu sportovců, veřejnosti i municipalit v podpoře těchto akcí. 

Přihlášeným týmům velice děkujeme za zájem, který nás těší a o to více nás rozhodnutí mrzí. Startovné a zálohy na ubytování budou do týdne vráceny zpět na Vaše účty, z kterých byly hrazeny. 

 

přidáno 1.6.2022